Første innlegg

I dag ble det første møte med haren. Forholdene var veldig dårlige,men Frøya fikk sin første los på haran til slutt. Liten film av jaget her


© O.I.A 2018